தேவி பிள்ளை திருமண தகவல் மையம்- Devipillai.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

சோழிய வெள்ளாளர் திருமண தகவல் மையம்

சோழிய வெள்ளாளர் திருமண தகவல் மையம் மணமகள் & மணமகன்

Devi Sozhiya Vellalar Matrimony is an Exclusive Sozhiya Vellalar Matrimonial site. In the table below Sozhiya Vellalar Brides and Sozhiya Vellalar Grooms are listed. We have low educated and highly educated Sozhiya Vellalar brides. Just go through the table below and start selecting matching brides. This site is dedicated to Sozhiya Vellalar community.


5339 Results Found
சோழிய வெள்ளாளர் திருமண தகவல் மையம் மணமகள்,மணமகன்    பெண் - 964
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
சோழிய வெள்ளாளர் திருமண தகவல் மையம் மணமகள்,மணமகன்    - பெண் - 964


சோழிய வெள்ளாளர் திருமண தகவல் மையம் மணமகள்,மணமகன்    ஆண் - 5339
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
சோழிய வெள்ளாளர் திருமண தகவல் மையம் மணமகள்,மணமகன்    - ஆண் - 5339


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)