தேவி பிள்ளை திருமண தகவல் மையம்- Devipillai.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

Kodikal Pillai Matrimony Grooms

கொடிக்கால் பிள்ளை மணமகன் திருமண தகவல் மையம்

The Kodikal Pillai were during ancient and medieval period landlords and part of the elite caste who were major patrons of literature.

The Kodikal Pillai tribes are described as a landed gentry who irrigated the wet lands and the Karalar were the landed gentry in the dry lands.

They were the ruling and land owning community of South India.Devi Kodikal Pillai Matrimony is an exclusive site meant for Kodikal Pillai Caste.

We have low educated and highly Educated Kodikal Pillai Brides. Also we have Kodikal Pillai grooms working in Government and Private organization.

Just go through the table below and select suitable Kodikal Pillai brides.

Go through the second table in this page and select matching grooms.

This site is dedicated to Kodikal Pillai community.


463 Results Found
Kodikal Pillai Matrimony Grooms    ஆண் -
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி நட்சத்திரம்
Kodikal Pillai Matrimony Grooms    ஆண் -


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)