தேவி பிள்ளை திருமண தகவல் மையம்- Devipillai.com

Madurai Office

150 A, South Marret Street, Saraswathy Towers, First Floor, Madurai - 625001.

Chennai Office

95, Bazullah Road, T.Nagar, (Near North Uzman Road Viveks), Chennai - 600017.

96557 07489

Login

Pillai - Degree Qualified Grooms

பிள்ளை - டிகிரி படித்த ஆண்களின் விபரம்


2437 Results Found
பிள்ளை - ஆண் - டிகிரி படித்தவர்கள்    மொத்தம் 2437
ID இனம் பாலினம் வயது கல்வி வேலை ராசி
DA324810 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 35 BCom தனியார் பணி சிம்மம்
DA324985 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 40 MA தனியார் கம்பெனி மகரம்
DA324842 சோழிய வெள்ளாளர் ஆண் 41 M.COM, M.Phil, PGDBAS தனியார் கம்பெனி மிதுனம்
DA324984 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 42 MBA சொந்த தொழில் தனுசு
DA325337 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 43 B.A,M.A,I.T.I சொந்த தொழில் கடகம்
DA324835 துளுவ வெள்ளாளர் ஆண் 52 BSC சொந்த தொழில் கன்னி
பிள்ளை - ஆண் - டிகிரி படித்தவர்கள்    மொத்தம் 2437


Register FREE - பதிவு இலவசம்

பெயர் (Name)

பாலினம் (Gender)

Male Female

திருமண நிலை(Marital Status)

பிறந்த நாள் (Date of Birth)

மதம் (Religion)

இனம் (Caste)

மொபைல் போன் (Mobile)